Web-labs

Bases

Web-apps

CSS Base by DaniŽl de Wit

In deze linkerkolom kun je een extra menu of informatie zetten.

Deze base heeft twee kolommen. De kolommen zullen altijd even lang zijn. Let er op dat de min-height van de content altijd hoger moet zijn dan de andere kolommen.

Als je de volgorde van de kolommen wilt veranderen, kun je volgorde in de body aan passen of de kolommen een andere float geven.

De header is 100px hoog
Het menu is nog eens 20px lang.
De linkerkolom heeft een min-height van 200px, is 200px breed, en heeft een float: left;
De content heeft een min-height van 300px, is 700px breed, en heeft een float: left.
Zorg er voor dat de min-height van de content altijd langer is dan de linkerkolom.
De footer is 40px hoog, heeft een clear: both; en de hele container is 900px breed.