Web-labs

Bases

Web-apps

CSS Base by DaniŽl de Wit

In deze linkerkolom kun je een extra menu of informatie zetten.

Deze css base is ongeveer hetzelfde als een base met twee kolommen, met als grote verschil dat er nu drie kolommen zijn. Let er op dat de min-height van de content altijd hoger moet zijn dan de andere kolommen. Als je de twee kolommmen verschillende kleuren wilt geven, kun je het best de container een achtergrondafbeelding geven, waarin je de verschillende kleuren naast elkaar zet.

Als je de volgorde van de kolommen wilt veranderen, kun je volgorde in de body aan passen of de kolommen een andere float geven.

De header is 100px hoog
Het menu is nog eens 20px lang.
De linker- en rechterkolom hebben een min-height van 200px, zijn 200px breed, en hebben allebei een float: left;
De content heeft een min-height van 300px, is 500px breed, en heeft een float: left.
Zorg er voor dat de min-height van de content altijd langer is dan de linkerkolom.
De footer is 40px hoog, heeft een clear: both; en de hele container 900px breed.

In deze rechterkolom kun je nog een extra menu of nog meer informatie zetten.